Czytanie niektórych książek jest jak podróż. Lektura Fast text miała być krótką przejażdżką, podczas której zobaczę maksimum atrakcji. I wiesz? Odnoszę wrażenie, że patrzyłam przez nie tę szybę co wszyscy albo postawiłam wycieczce zbyt wysokie wymagania. Continue reading